• Webhost1

S obzirom na kompleksnost naših rješenja koja povezuju korisničke baze podataka PIS - a s Internetom kroz naša Web rješenja (Akcije, Asortimani, Akcije kluba potrošača, Potrošači komunalnih usluga ...) za implementaciju ovih rješenja potrebno je osigurati značajne hardverske i softverske resurse (serverske mašine, web i aplikacijske servere, baze podataka i sl.) te brze linkove prema Internetu koji omogućavaju da posjetioci Vaših web stranica imaju što bržu, efikasniju i bolju uslugu.

Da bi našim korisnicima omogućili da se predstave na Internetu te da koriste naše dinamičke web module u okruženju Infosys - a osigurali smo sve potrebne resurse za to.

Hosting je namijenjen isključivo korisnicima koji žele da aktiviraju dodatne Web module PIS - a a ne posjeduju potrebnu IT infrastrukturu potrebnu za implementaciju istih.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno