• Pricech1

Modul je aplikacija kreirana za Android uređaje zbog njihove velike zastupljenosti i niske cijene. Instalira se na Android tablet sa barkod čitačem, koji se wireless konekcijom spaja na centralnu bazu poduzeća i tek tada postaje terminal za provjeru cijena.

Terminal je moguće postaviti na bilo koju poziciju u maloprodajnom objektu i na taj način omogućiti kupcima da samostalno provjeravaju cijene artikala.

Skeniranjem barkoda artikla koji nema istaknutu cijenu, kupac ili zaposlenik poduzeća, jednostavno i brzo dolazi do informacije o aktualnoj cijeni artikla.

Terminal za provjeru cijena svojom funkcijom rasterećuje zaposlenike poduzeća, smanjuje zastoje i gužve na kasi, te unaprjeđuje kupovno iskustvo i povećava povjerenje kupaca. Ključne prednosti koje Price checker-a daje poduzeću su:

- Unapređenje prodaje uz istodobno poboljšanje usluga i zadovoljstva kupca
- Poboljšanje produktivnosti maloprodaje
- Mala i isplativa ulaganja sa višestrukim pozitivnim efektima

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno