• Webkp1

Web aplikacija namjenjena je za prezentaciju akcija Kluba potrošača. Osim osnovnih podataka o artiklu (naziv, redovna cijena, akcijska cijena, iznos / postotak popusta, bonitet i sl.) omogućen je pregled dodatnih podataka (opis artikla, specifikacija, slike ...).

Ova dinamička web aplikacija prikazuje podatke koji su pripremljeni kroz PIS, odnosno koji su kroz modul Kluba potrošača postavljeni na akciju. Za pripremu podataka koji će biti objavljeni na Internetu koristi se modul PIS - a Objave na Web - u kroz koji se uređuju artikli koji su na akciji te se za iste unose opisi, specifikacije, slike i sl.

Akcijski artikli, trajanje akcije, cijene, elementi kluba potrošača (boniteti, popusti i sl.), raspoloživost artikla na zalihama, te ostali podaci o artiklu preuzimaju se direktno iz sistema tako da su uvijek ažurni i tačni. Naravno, kao i kod drugih naših rješenja jednom unešeni podaci o artiklu (opisi, slike, specifikacije ...) unose se jednom i dostupni su za kasnije korištenje kako kroz ovaj modul tako i kroz ostale module PIS - a.

Ovako uređeni podaci prikazuju se na Web - u bez bilo kakve intervencije korisnika na samim Web stranicama poduzeća što je najveća prednost ovog rješenja. Jednom kada se sistem uspostavi, cjelokupnu proceduru objave akcijskih artikala Kluba potrošača, mijenjanja ili ukidanja akcija obavljate samostalno kroz klasičnu Windows aplikaciju a izmjene koje ste napravili će biti vidljive na Internetu ili uklonjenje s njega onog trenutka kad Vi to želite.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno