• Vaga1
  • Vaga2
  • Vaga3

Aplikacija se najviše primjenjuje u većim sistemima gdje kalkulanti nakon kreiranja cjenika isti šalju odmah na vage koje se nalaze u prodajnom objektu, tako da prodavač ne mora raditi bilo kakvu intervenciju na vagi što se tiče izmjene cijene. Na ovaj način cijene na vagama su uvijek ažurne.

Aplikacija ostvaruje konekciju sa nekoliko tipova digitalnih vaga od najzastupljenijih proizvođača vaga koji se danas nalaze na tržištu, kao što su: Bizerba, Shollex, Mettler Toledo.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno