Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja kao modul obuhvaća najosnovnije aktivnosti za praćenje proizvodnih procesa. U modulu je omogućeno kreiranje više opcija sastavnice proizvoda / poluproizvoda, kreiranje predkalkulacije proizvoda tj određivanje cijene koštanja nekog proizvoda...
Više
Dms rn video
Upravljanje dokumentima - integracija s radnim nalozima
Integracija sistema za upravljenje dokumentima sa modulom Radni nalozi. U videu je prikazan proces unosa dokumenata u DMS uz povezivanje sa radnim nalogom.
Više
Planianaliza
Plan i analiza
Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou. Pored finansijskog plana, modul omo...
Više
Glavna
Glavna aplikacija PIS - Osnovno uputstvo
Poretanja PIS i rad sa glavnom aplikacijom PIS InfoSys. Osnovni dijelovi, unos podataka, podešavanja, pregled podataka na formama sa filtriranjima i grupiranjima.
Više
Vms
Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
Novi način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga i pogledajte video primjer.
Više
Templ
Kreiranje predložaka za ispise iz aplikacija PIS Infosys
Novi način kreiranja predložaka ne zahtijeva instalaciju paketa MS Office (Word). Omogućuje korisniku da samostalno kreira izgled predloška sa proširenim moućnostima. Jedna od novih mogućnosti je da detaljne podatke (stavke iz pregleda) prikazuje u o...
Više
Invent
PIS - Maloprodaja - Inventura
Opis postupka kreiranja dokumenta Inventure u maloprodajnom objektu, sa višestrukim mogućnostima kreiranja popisnih lista.
Više
Povrat
PIS - Maloprodaja - Storno izlaza - Povrat od kupca
Postupak povrata robe u objekat, na osnovu povrata robe od kupca.
Više
Zapisnik w
PIS - Maloprodaja - Zapisnik o promjeni cijena
Opis postupka i mogućnosti dokumenta "Zapisnik o promjeni cijena" u apliakciji maloprodaje.
Više