• Malop1

Modul je namijenjen za količinsko i finansijsko praćenje maloprodajnog objekta, ili više njih u sklopu poduzeća. Program sačinjava čitav niz funkcijskih dokumenata (ulazi/izlazi), te čitav niz pregleda koji omogućuju detaljan uvid u sve segmente rada maloprodaje.

Jedna od osnovnih funkcija modula je podrška radu kasama u maloprodajnim objektima. Modul Maloprodaja može funkcionirati u dva režima:

- Maloprodaja u kombinaciji sa modulom Online POS blagajna – kada Maloprodaja i kase rade u ovom režimu podaci o promjenama u cijeniku i prometima se ažuriraju konstantno i u stvarnom vremenu, te se na ovaj način ima uvid u realno stanje maloprodajnog objekta.
- Maloprodaja u kombinaciji sa modulima Offline POS blagajna i Konekcija sa Maloprodajom i Offline POS blagajnom – kada Maloprodaja i kase rade u ovom režimu podaci o promjenama u cijeniku i prometima se moraju ažurirati manualno, kroz modul Konekcija sa Maloprodajom i Offline POS blagajnom.

Integracijom sa drugim modulima PIS - a kao što su Konekcija s vagom, Konekcija s mobilnim uređajima i PIS Trgovina, Price Checker, Labele, Klub potrošača i WEB modulima korisnik dobija cjelokupan sistem za vođenje maloprodajnog poslovanja.

Povezanost sa modulom Finansijskog poslovanja procedurama automatskog kontiranja omogućava da se dokumenti nastali iz maloprodajnih evidencija direktno prenose u glavnu knjigu.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno