• Kone1
  • Kone2
  • Kone3
  • Kone4

Radi se o modulu jednostavnom za korištenje, koji nam isključivo služi za generiranje cijenika za aplikaciju POS blagajne, te prijem zaključenja POS blagajne, odnosno prometa, iskazanog količinskom sumom svih artikala pojedinačno koji su obrađeni u prometu.

Nakon zaprimanja novih artikala i definiranja njihovih maloprodajnih cijena kroz ulazne dokumente aplikacije Maloprodaja ili izmjena cijena postojećih artikala kroz ostale dokumente aplikacije Maloprodaja, potrebno je cijenik proslijediti do prodajnih mjesta, odnosno POS blagajni. Opcijom Predaja cijenika u POS generiramo novi cijenik sa svim izmjenama koje su se u međuvremenu desile i šaljemo ga prema POS blagajnama.

Nakon ostvarenog prometa na POS blagajnama opcijom Preuzimanje prometa sa POS-a šaljemo informaciju o realiziranom prometu u aplikaciju Maloprodaja na daljnju obradu i analizu. Na isti način na koji se preuzima promet sa POS blagajni preuzimaju se i inventurne liste, koje se rade na POS blagajnama, te šalju u aplikaciju Maloprodaja na daljnju obradu, objedinjavanje i analizu.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno