• Offpos1

Karakteristika Offline POS blagajne je da nije konstantno povezana sa centralnom bazom podataka, već se uz pomoć modula Konekcija Maloprodaje i Offline POS blagajne povezuje na centralnu bazu i na taj način preuzima cijenike i šalje realizirane promete.

Modul pruža mnogobrojne mogućnosti u radu koje su nastale kao rezultat dugogodišnjeg iskustva Infosys-a u oblasti maloprodaje, te pruža korisniku značajnu komociju u radu.

U domenu maloprodaje, POS blagajna je neizostavan dio cjelokupnog Poslovnog Informacionog Sistema(PIS). Usko je povezana sa modulima Matični podaci, Maloprodaja i Konekcija MP+POS, te se u pravilu koristi u kombinaciji sa tim aplikacijama.

Offline POS blagajna prilagođena je za rad sa nefiskalnim i fiskalnim printerima te se u zavisnosti od vrste printera razlikuju i pojedine funkcije programa.

Osnovne funkcije i karakteristike modula su:

- Izdavanje računa i evidentiranje toka roba iz maloprodajnog objekta
- Omogućen rad sa više vrsta plaćanja
- Omogućeno davanje popusta na kasi
- Pregledi prodaje po blagajnicima, računima, artiklima, po danima ili određenom periodu, itd.
- Izrada inventure uz pomoć Offline POS blagajne

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno