• Webas1

Web aplikacija namjenjena je za prezentaciju asortimana Vašeg poduzeća. Osim osnovnih podataka o artiklu (naziv, cijena ...) omogućen je pregled dodatnih podataka (opis artikla, slike, specifikacija, dostupnost na zalihama ...).

Ova dinamička web aplikacija prikazuje podatke koji su pripremljeni kroz PIS. Za pripremu podataka koji će biti objavljeni na Internetu koristi se modul PIS - a Objave na Web - u kroz koji se kreiraju grupe i vrste asortimana te određuju artikli koji će biti objavljeni na Web stranici te se za iste unose opisi, specifikacije, slike, vrste asortimana u kojem će biti prikazani, od kad do kad će artikli biti vidljivi na Web - u i sl.

Cijene, raspoloživost artikla na zalihama te ostali podaci o artiklu preuzimaju se direktno iz sistema tako da su uvijek ažurni i tačni. Naravno, kao i kod drugih naših rješenja jednom unešeni podaci o artiklu (opisi, slike, specifikacije ...) unose se jednom i dostupni su za kasnije korištenje kako kroz ovaj modul tako i kroz ostale module PIS - a.

Ovako uređeni podaci prikazuju se na Web - u bez bilo kakve intervencije korisnika na samim Web stranicama poduzeća što je najveća prednost ovog rješenja. Jednom kada se sistem uspostavi, cjelokupnu proceduru objave asortimana i artikala u njima, mijenjanja ili ukidanja artikala i asortimana obavljate samostalno kroz klasičnu Windows aplikaciju a izmjene koje ste napravili će biti vidljive na Internetu ili uklonjenje s njega onog trenutka kad Vi to želite.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno