• M maloprodaja1
  • M maloprodaja2
  • Mbs3
  • Mbs4

Prednost ovog rješenja u odnosu na rješenje koje se koristi na industrijskim ručnim terminalima je značajno manja cijena uređaja.
m-Maloprodaja se može instalirati i koristiti i na Android pametnim telefonima nižeg cjenovnog ranga.

Za razliku od rješenja za industrijske ručne terminale m-Maloprodaja u realnom vremenu manipulira sa podacima o artiklima i dokumentima, dakle nema posrednog programa koji vrši razmjenu podataka između m-Maloprodaja modula i baze podataka.

Aplikaciju mogu koristiti različiti profili korisnika za poslove kontrole cijena, kontrola evidencija, kontrola zaliha i sl.

Pretrage artikala se vrše na odabranom skladištu, dok parametri pretrage mogu da budu naziv, šifra ili barkod artikla. Ukoliko se koristi barkod, njegovo skeniranje se vrši pomoću kamere uređaja, dok se šifra i naziv unose putem tastature uređaja.

Aplikacija m-Maloprodaja se može koristiti u svrhe kreiranja slijedećih dokumenata:
1. Lista artikala sa skenera
2. Predračun iz maloprodaje
3. Prijenosi između maloprodaja
4. Početno stanje
5. Eksterni prijem
6. Povrat dobavljaču
7. Povrat na veleprodaju
8. Inventura
9. Zapisnik o prijemu robe
10. Porezna faktura, bezgotovinska
11. Porezna faktura, gotovinska

Prilikom pregleda detaljnih podataka o artiklu, korisniku se prikazuju podaci kao što su:
• Naziv, šifra, barkod artikla,
• Robne grupe, jedinice mjera, vrste artikala,
• Maloprodajna cijena
• Raspoloživa količina,
• Datumi zadnjeg ulaza i izlaza na skladište

Ukoliko se radi o naprednom korisniku, odnosno korisniku sa većim privilegijama, aplikacija pored maloprodajne cijene prikazuje i podatke o nabavnoj cijeni kao i podatke o maržama artikla.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno