• Robno1
  • Robno2

Prednost ovog rješenja u odnosu na rješenje koje se koristi na industrijskim ručnim terminalima je značajno manja cijena uređaja.
m-Robno se može instalirati i koristiti i na Android pametnim telefonima nižeg cjenovnog ranga.

Za razliku od rješenja za industrijske ručne terminale m-Robno u realnom vremenu manipulira sa podacima o artiklima i dokumentima, dakle nema posrednog programa koji vrši razmjenu podataka između m-Robno modula i baze podataka.

Aplikaciju mogu koristiti različiti profili korisnika za poslove kontrole cijena, kontrola evidencija, kontrola zaliha i sl.

Pretrage artikala se vrše na odabranom skladištu, dok parametri pretrage mogu da budu naziv, šifra ili barkod artikla. Ukoliko se koristi barkod, njegovo skeniranje se vrši pomoću kamere, dok se šifra i naziv unose putem tastature uređaja.

Aplikacija m-Robno se može koristiti u svrhe kreiranja sljedećih dokumenata:
1. Lista artikala sa skenera
2. Početno stanje
3. Eksterni prijem
4. Inventura
5. Eksterna otpremnica
6. Interna otpremnica
7. Zapisnik o prijemu robe

Prilikom pregleda detaljnih podataka o artiklu, korisniku se prikazuju podaci kao što su:
• Naziv, šifra, barkod artikla,
• Robne grupe, jedinice mjera, vrste artikala,
• Veleprodajna cijena,
• Raspoloživa količina,
• Datumi zadnjeg ulaza i izlaza na skladište

Ukoliko se radi o naprednom korisniku, odnosno korisniku sa većim privilegijama, aplikacija pored veleprodajne cijene prikazuje i podatke o nabavnoj cijeni kao i podatke o maržama artikla.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno