• Pismobile1

Proces zaprimanja/isporučivanja robe preko mobilnih uređaja uveliko ubrzava sam proces protoka robe, a puni efekat pokazuje u velikim organizacijama/poduzećima koje imaju širok asortiman roba.

Sinkronizacija podataka je istodobna i odvija se dvosmjerno preko uređaja koji se postavi kao dodatak na računaru:

- sa određenog skladišta putem ove aplikacije u prijenosni uređaj šalju se svi potrebni podaci o artiklima (šifra artikla, bar kod, naziv, trenutna količina na skladištu), podatke o dobavljaču, naručene količine itd.
- nakon što se prijenosnim uređajem izvrši registracija roba (artikala) od dobavljača/sa skladišta (kod interne distribucije), izvrši se prijenos na skladište kako bi se mogle uraditi knjigovodstvene evidencije za zaprimljene/isporučene robe.

Lista artikala sa skenera može se uvesti u sljedeće maloprodajne dokumente i time uveliko skratiti vrijeme kreiranja dokumenata:

- Eksterna i interna primka u maloprodaji
- Zapisnik o promjeni cijena i prijemu robe
- Inventura maloprodaje
- Povrat od kupca i povrat dobavljaču
- Porezna faktura u maloprodaji(gotovinska/bezgotovinska/avansna)
- Prijenos između maloprodaja
- Interni povrat i interna faktura
- Početno stanje i otpis

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno