• Sms1

Servis je modularani prilagođava se potrebama i procesima pojedinog korisnika. Mogućnosti korištenja u našem Poslovnom Informacionom sistemu su ogromne a neki od primjera primjene su :

-slanje obavijeti članovima Kluba potrošača o dostignutom / ostvarenom bonitetu,
-slanje obavijesti članovima kluba potrošača o akcijskim artiklima,
-slanje opomena kupcima iz modula Finansijskog poslovanja,
-slanje opomena potrošačima iz modula Vodovodi i odvodnja, Komunalne naknade, Upravitelji ili Upravljanje komunalnim otpadom
-slanje SMS obavijesti o ostvarenim prometima po objektima ovlaštenim korisnicima PIS - a (menadžment poduzeća / poslovođe objekata)
-slanje statusnih obavijesti o stanju sistema (baze podataka, servera i sl.).

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno