• Kadr1

Modul Kadrovska evidencija omogućava kvalitetnu i opsežnu evidenciju zaposlenih radnika. Generira bogatu paletu raznih vrsta rješenja i ugovora te vodi ažurne informacije o kadrovskoj i socijalnoj strukturi poduzeća, informacije o penzioniranim radnicima, radnom stažu, koeficijentima, premještajima i svim ostalim segmentima vođenja evidencije o kadrovima.

Ovo programsko rješenje omogućuje korisniku uvid i korištenje:

- Kartice radnika pregled svih aktivnih/neaktivnih rješenja koja su za određenog radnika izdana u određenom vremenskom periodu
- Pregled stalno/privremeno zaposlenih radnika u zadanoj organizacionoj jedinici ili na zadanom radnom mjestu
- Ostali pregledi o zaposlenicima po svim kriterijima koji se mogu na osnovu predefiniranih širanata filtrirati i grupirati.
- Kroz aplikaciju se generiraju svi tipovi ugovora i rješenja koja se mogu pojaviti u toku radnog vijeka zaposlenika. Korinsik samostalno kreira tekstove ugovora i rješenje, te ih ispisuje kroz MS Word.

Podaci o radnicima koji se unose u aplikaciju Kadrovska evidencija predstavljaju osnovu za rad u mnogim drugim aplikacijama kao što su Obračun plata, Evidencija radnog vremena, Radni nalozi, stoga se ove aplikacije po običaju korisnicima isporučuju u paketu koje predstavljaju gotovo rješenje.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi