• Vet1
  • Vet2
  • Vet3
  • Vet4

Aplikacija ima slijedeće funkcionalnosti:

1. Vođenje evidencije:
a. Životinje – karton životinje
b. Imanja – kartica imanja
c. Vlasnici – kartica vlasnika
2. Evidencije općeg kliničkog pregleda
3. Evidencije vakcinacija:
a. Neobavezne
b. Protiv bjesnila
c. Protiv svinjske kuge
d. Protiv bedrenice, šuštavca i para šuštavca
e. Protiv Newcaste bolesti
4. Evidencija dijagnostičkih ispitivanja:
a. Bruceloze
b. Leukoza goveda
c. Infektivna anemija kopitara
d. Kokošiji tifus
e. Trihineloza
f. Pregled vimena muznih krava
g. Pčele - Gnjiloća, nozemoza, varoza
h. Ribe i školjke - Virusne bolesti
i. Dijagnostička pretraga šaranskih vrsta riba
5. Ostale evidencije
a. Umjetno osjemenjavanje
b. Tuberkulinizacija goveda
c. Obdukcija životinja
d. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
e. Promatranje životinja zbog sumnja na bjesnilo
f. Poremećaj sekrecije vimena muznih krava
6. Epizootiološki dnevnik
7. Automatsko vođenje (generiranje) ambulantnog protokola na osnovu urađenih evidencija
8. Automatsko vođenje (generiranje) knjige slanja dijagnostičkog materijala na osnovu urađenih evidencija
9. Izdavanje potvrda o
a. Liječenju
b. Izvršenoj vakcinaciji
c. Provedenim mjerama DDD
d. Umjetnom osjemenjavanju

Ostali moduli iz oblasti Zdravstvo