• Fin1

Aplikacija Finansijsko knjigovodstvo evidentira poslovne promjene po principu dvojnog knjigovodstva, a među brojnim funkcijama i karakteristikama izdvojiti ćemo sljedeće:

- Potpuna integriranost sa ostalim aplikacijama PIS-a
- Definiranje kontnog plana na osnovu zakonskih propisa i potreba korisnika
- Uvid u ukupne i dospjele obaveze/potraživanja po poslovnom partneru, analitika kupaca i dobavljača
- Uvid u otvorene i zatvorene stavke, kompenzacija
- Unos i obrada naloga za knjiženje/temeljnice
- Automatsko knjiženje dokumenata iz sistema, sa prilagodljivom pripremom automatskog kontiranja
- Izrada godišnjih finansijskih izvještaja i ostalih izvještaja potrebnih u poslovanju propisanih zakonima i poslovnim praksama
- Praćenje poslovnih promjena na nivou konta, mjesta troška, poslovne jedinice
- Ugrađene procedure automatske provjere knjiženja i obavijesti o greškama
- Pregled arhiviranih naloga i knjiženja
- Unos, pregled i automatsko kontiranje KUF-a

U suradnji sa Raiffeisen bankom i Unicredit bankom, omogućeno je generiranje naloga za plaćanje te njegovo učitavanje direktno u bankarski sistem preko bankovnog interfacea, kao i direktno preuzimanje izvoda iz bankarskog sistema. Za korisnike koji ne koriste usluge internet bankarstva, napravljen je ispis uplatnica direktno iz programa.

Ostali moduli iz oblasti Finansijsko poslovanje