• Komunalna1
  • Komunalna2
  • Komunalna3
  • Komunalna4

Modul se naslanja na šifrante i evidencije koje se koriste i u drugim poslovnim evidencijama te zajedno s njima čine cjelokupni sistem za praćenje poslovnih procesa preduzeća.

Sistem definiranja obračuna kroz matematičke formule kao i ugrađene funkcije za manipulaciju podacima omogućavaju sve različite načine obračuna potrošnje potrošača :

• Paušalna potrošnja
• Potrošnja prema očitanju pojedinačnog vodomjera
• Raspodjela potrošnje zajedničkog vodomjera
• Obračun na osnovu potrošnje iz prethodnog perioda (bilo tekuće bilo prošlih godina)
• Obračun veličina u funkciji potrošnje (npr obračun različitih naknada u funkciji potrošnje vode i sl)

Osim ovih osnovnih vrsta obračuna preduzećima se omogućava izračun kamatnog računa kako na nivou komunalnih usluga (što ide automatizmom zajedno s računom), tako i posebnim obračunom kroz evidencije financijskog knjigovodstva.

Ispis računa omogućen je u više različitih oblika (prema zahtjevu korisnika) – od A4 na predefiniranom obrazcu, preko A4 bez predefiniranog obrazca, pa pola od A4 itd, itd. Moguća je i kombinacija načina u ovisnosti o vrsti potrošača (pravnim licima ili domaćinstvima).

Rad sistema blagajne je pojednostavljen na način da se na računu ispisuje bar kod s podacima računa tako da operater blagajne očitavajući bar kod dobija i podatak o potrošaču te podatak o predmetu uplate (računu). Operateru preostaje samo da unese iznos uplate.

Sistem zbog problematičnosti današnjeg poslovanja paraleleno vodi i evidenciju aktivnih potraživanja ali i evidenciju utuženih potraživanja. Potrošač na svom računu dobiva podatak i o jednom i o drugom stanju. Operateru su omogućene uplate i po jednoju i po drugoj vrsti duga. Naravno prije samog utuženja sistem omogućava izradu opomena potrošačima, kao i izradu sporazuma o otplati duga kroz mjesečne obroke.

Ostali moduli iz oblasti Komunalne djelatnosti