• Radninal1

Radni nalozi za komunalna poduzeća je modul za unos i praćenje radnih naloga, a omogućava evidenciju troškova rada zaposlenika, mehanizacije i utroške materijala.

Troškovi se mogu pratiti po naručiocima, mjestima troška, zaposlenicima, mehanizaciji, itd. Također možemo pratiti vremena trajanja određenih poslova/intervencija, vremena odaziva na intervenciju, vrijeme rada mehanizacije i uposlenost mehanizacije, racionalnost korištenja materijala i još mnoge druge pokazatelje na osnovu kojih se rade analize poslovanja.

Praćenjem ovih parametara možemo zaključiti da li se resursi poduzeća koriste na efikasan način, da li postoji prostor za povećanje kvaliteta poslovanja, i sl.

Ostali moduli iz oblasti Komunalne djelatnosti