• Robno1

Samostalno korištenje modula Robno knjigovodstvo nije moguće bez modula Skladišno poslovanje i obrnuto, jer oba modula daju samo dio evidencija roba, jedan količinski, a drugi vrijednosni.

Kako su u poduzećima razdvojene poslovne funkcije skladištara i robnog knjigovođe, sa različitim zaduženjima i ovlastima, tako su i ova dva modula dvije zasebne aplikacije, iako im se evidencije ne mogu razdvojiti jedna od druge.

U modulu Skladišnog poslovanja potrebno je robu skladišno zaprimiti da bi se stekla mogućnost manipulacije nad robom u modulu Robnog knjigovodstva. Dokumenti koji se koriste u ovom programu PIS-a su napravljeni tako da upotpune dokumente iz programa Skladišno poslovanje, te da ih knjigovodstveno obrade. Pored dokumenata koji se nalaze u modulu Skladišno poslovanje, modul Robno knjigovodstvo sadrži još neke dokumente specifične samo za ovaj modul koji zaokružuju njegovu funkciju.

Pregledi koji su ponuđeni u ovom programu imaju višestruku korist kod potrebe za informacijama robnih evidencija, neophodnim kako upravljačkom tijelu poduzeća tako i zaposlenim na ostalim nivoima organizacione strukture.

Potrebno je još naglasiti da PIS omogućava knjigovodstveno praćenje više veleprodajnih skladišta sa jednog mjesta bez obzira na lokaciju tih skladišta. Program vodi evidenciju po posljednjoj nabavnoj cijeni.

Povezanost sa modulom Finansijskog poslovanja procedurama automatskog kontiranja omogućava da se dokumenti nastali iz robnih evidencija direktno prenose u glavnu knjigu.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno