• Materijalno1
  • Materijalno2

Prednost ovog rješenja u odnosu na rješenje koje se koristi na industrijskim ručnim terminalima je značajno manja cijena uređaja.
m-Materijalno se može instalirati i koristiti i na Android pametnim telefonima nižeg cjenovnog ranga.

Za razliku od rješenja za industrijske ručne terminale m-Materijalno u realnom vremenu manipulira sa podacima o artiklima i dokumentima, dakle nema posrednog programa koji vrši razmjenu podataka između m-Materijalno modula i baze podataka.

Aplikaciju mogu koristiti različiti profili korisnika za poslove kontrole cijena, kontrola evidencija, kontrola zaliha i sl.

Pretrage artikala se vrše na odabranom skladištu, dok parametri pretrage mogu da budu naziv, šifra ili barkod artikla. Ukoliko se koristi barkod, njegovo skeniranje se vrši pomoću kamere, dok se šifra i naziv unose putem tastature uređaja.

Aplikacija m-Materijalno se može koristiti u svrhe kreiranja slijedećih dokumenata:
1. Eksterni prijem
2. Izdatnica
3. Inventura
4. Lista artikala sa skenera
5. Međuskladišnica ulaz
6. Međuskladišnica izlaz

Prilikom pregleda detaljnih podataka o artiklu, korisniku se prikazuju podaci kao što su:
• Naziv, šifra, barkod artikla,
• Robne grupe, jedinice mjera, vrste artikala,
• Raspoloživa količina,
• Datumi zadnjeg ulaza i izlaza na skladište

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno