• Onlpos1
  • Onlpos2
  • Onlpos3
  • Onlpos4

Online POS blagajne konstantno je u vezi sa bazom podataka, te se sve promjene na padocama automatski sinkroniziraju, kao što su cijenici i realizirani promet, konstantno ažurirane zalihe.

Ovaj modul je direktno povezana sa modulima Matični podaci i Maloprodaja, te se i koristi u kombinaciji sa navedenim modulima i ne može se koristiti za samostalan rad.

Online POS blagajna prilagođena je za rad sa nefiskalnim i fiskalnim printerima te se u zavisnosti od vrste printera razlikuju i pojedine funkcije programa.

Osnovne funkcije i karakteristike modula su:

- Izdavanje računa
- Omogućen rad sa više vrsta plaćanja
- Omogućeno davanje popusta na kasi
- Pregledi prodaje po blagajnicima, računima, artiklima, vrstama plaćanja, po danima ili određenom periodu, itd.
- Izrada inventure
- Integracija sa Klubom potrošača (opciono)
- Konekcija sa POS terminalima (opciono)
- Konekcija sa terminalima benziskih pumpi (opciono)

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno