• Fak1

Izrada računa je osnovna funkcija modula, a račun se može kreirati manualno ili automatskim generiranjem računa na osnovu eksterne otpremnice iz modula Robnog poslovanja, kao i automatsko generiranje fakture iz modula Radnih naloga.

Modul sadrži opcije za prilagodbu ispisa faktura, kao i za unos logotipa poduzeća i logotipa certifikata (npr. ISO certifikat ukoliko ga poduzeće posjeduje). Prilagođena je za rad sa fiskalnim printerima za nekoliko proizvođača fiskalnih uređaja (Datecs i Tring).

Proknjiženi dokumenti modula Fakturiranje se procedurama automatskog kontiranja prenose u temeljnicu za glavnu knjigu u modulu Finansijsko poslovanje. Modul nam daje niz preglednih formi i izvještaja koji prikazuju ostavareni promet i realizaciju, korisnih za nadziranje poslovanja i donošenje poslovnih odluka.

Pored osnovnih funkcija, dodatne opcije koje modul omogućava su:

- Slanje računa, predračuna i drugih dokumenata elektronskom poštom
- Izrada izvozne fakture
- Izrada fakture u drugoj valuti
- Automatsko kreiranje otpremnice/fakture na osnovu predračuna
- Podešavanje ispisa računa, predračuna i knjižnih obavijesti
- Pregled knjige izlaznih faktura za veleprodaju i maloprodaju

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno