• Kalkpr1

Ciljevi kalkulacije proizvodnje su: obuhvatiti sve troškove, popisati troškove prema vrstama i rasporediti troškove, prenijeti troškove na učinke ili proizvode.

Kalkulacija proizvodnje sačinjena je od direktnih troškova materijala i direktnih troškova rada, te prodajne cijene finalnog proizvoda.

Planska kalkulacija se poredi sa stvarnim troškovima proizvodnje ili sa kalkulacijama iz prethodnih perioda, kako bi se dobio podatak o profitabilnosti gotovog proizvoda, kada gledamo iz ugla proizvođača, a istovremeno predstavlja informaciju kupcu o cijeni koštanja proizvoda koji se proizvodi po njegovom zahtjevu.

Kalkulacija proizvodnje koristi podatke ocijenama zaliha skladišta na koje ste trenutno prijavljeni, ali nema utjecaja na promjenu količine zaliha, kao što imaju ostale forme kojima se zadužuje ili razdužuje skladište robe/materijala i moglo bi se reći da ima informativni karakter, kao što ga ima i predračun.

Prilikom kalkulacija cijene koštanja finalnog proizvoda uzima se zadnja ulazna cijena robe na skladište.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno