• Rninf1

Modul omogućava evidenciju započetih ili obavljenih radova po osnovu zahtjeva podnesenih od strane kupaca ili internog odjela/zaposlenika poduzeća, a povezanost sa robno-materijalnim evidencijama omogućava i uvrštavanje utrošaka materijala u radne naloge.

Radni nalozi i troškovi rada i materijala se mogu pratiti po naručiocima, mjestima troška, zaposlenicima, itd. Također možemo pratiti vremena trajanja određenih radova, racionalnost korištenja materijala, planirano i realizirano ostvarenje i još mnoge druge pokazatelje na osnovu kojih se rade analize poslovanja. Praćenjem ovih parametara možemo zaključiti da li proizvodnja može biti efikasnija, da li se resursi poduzeća koriste na efikasan i produktivan način, da li postoji prostor za povećanje kvaliteta poslovanja i sl.

Pregledi radnih naloga nam omogućavaju mnogobrojne izvještaje, korisne za analiza opterećenosti zaposlenika i utroška vremena po pojedinom radnom nalogu, analizu izvršenih radova i utrošaka materijala po poslovnom partneru ili mjestu troška poduzeća, zatim omogućavaju uključivanje poslovnih partnera u praćenje toka izvršenja i tijeka radnih naloga.

Povezanost sa modulom Fakturiranje omogućava automatsku izradu fakture na osnovu knjiženog naloga koja sadrži stavke izvršenih radova/usluga i utrošeni materijal.

Povezanost sa sistemima za upravljanje dokumentima omogućava odlaganje svih vrsta dokumenata direktno iz forme radnog naloga u sistem za upravljanje dokumentima te stvaranje veza (linkova) prema tim dokumentima unutar radnog naloga.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno