• Sklad1

Modul je kreiran na način da ima bipolaran karakter, odnosno zavisno od skladišta na koje se prijavimo (veleprodajno ili materijalno), pokrenuti će se modul za upravljanje sa robnim ili materijalnim evidencijama.

Samostalno korištenje modula Skladišno nije moguće bez modula Materijalno/Robno knjigovodstvo i obrnuto, jer oba modula daju samo dio evidencija materijala/roba, jedan količinski, a drugi vrijednosni.

Kako su u poduzećima razdvojene poslovne funkcije skladištara i materijalnog/robnog knjigovođe, sa različitim zaduženjima i ovlastima, tako su i ova dva modula dvije zasebne aplikacije, iako im se evidencije ne mogu razdvojiti jedna od druge.

Modul sadrži preglednike za praćenje količinskog stanja materijal/roba u skladištu, te drugih informacija vezanih za skladišno poslovanje.

Ovaj programski modul je razvijen sa namjenom rada direktno u skladištu, gdje se materijal/roba i nalazi, te vodi isključivo količinsku evidenciju, odnosno vrši količinsko zaduživanje i razduživanje skladišta.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno