• Mat1

Samostalno korištenje modula Materijalno knjigovodstvo nije moguće bez modula Skladišno poslovanje i obrnuto, jer oba modula daju samo dio evidencija materijala, jedan količinski, a drugi vrijednosni.

Kako su u poduzećima razdvojene poslovne funkcije skladištara i materijalnog knjigovođe, sa različitim zaduženjima i ovlastima, tako su i ova dva modula dvije zasebne aplikacije, iako im se evidencije ne mogu razdvojiti jedna od druge.

Dokumenti koji se koriste u ovom programu PIS-a su napravljeni tako da upotpune dokumente iz programa Skladišno poslovanje, te da ih knjigovodstveno obrade. Pored dokumenata koji se nalaze u modulu Skladišno poslovanje, modul Materijalno knjigovodstvo sadrži još neke dokumente specifične samo za ovaj modul koji zaokružuju njegovu funkciju.

Pregledi koji su ponuđeni u ovom modulu imaju višestruku korist kod potrebe za informacijama materijalnih evidencija, neophodnim kako upravljačkom tijelu poduzeća tako i zaposlenim na ostalim nivoima organizacione strukture.

Potrebno je još naglasiti da PIS omogućava knjigovodstveno praćenje više skladišta sa jednog mjesta bez obzira na lokaciju tih skladišta.

Povezanost sa modulom Finansijskog poslovanja procedurama automatskog kontiranja omogućava da se dokumenti nastali iz materijalnih evidencija direktno prenose u glavnu knjigu.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno