• Pr1
  • Pr2

U modulu je omogućeno kreiranje više opcija sastavnice proizvoda / poluproizvoda, kreiranje predkalkulacije proizvoda tj određivanje cijene koštanja nekog proizvoda na osnovu utrošenog materijala, radova i troškova potrebnih za proizvodnju istog.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno