2018.4.90.1 – Komunalne usluge – Uplate i povezivanja računa

Uplate racuni

Aplikacija Obračun Komunalnih Usluga, odnosno forme gotovinskih, virmanskih, uplata po utuženju (gotovinskih i virmanskih), nadograđene su novim informacijama i mogućnostima povezivanja trenutne uplate i već izdatnih računa.


Komentari 0