2017.2.43 - Obračun plata - izmjena na obrascima Specifikacije 2001 i 2001-A

2001

Na osnovu novog Pravilnika o izmjeni pravilnika o obračunu doprinosa, došlo je i do promjene izgleda Specifikacije 2001 i 2001-A.


Komentari 0